Zeiler, “Srodki tymczasowe i zabezpieczajace”, in Polska Akademia Umiejetnosci (Hrsg), Kwartalnik Prawa Prywatnego 749, 1999

Zeiler, “Srodki tymczasowe i zabezpieczajace”, in Polska Akademia Umiejetnosci (Hrsg), Kwartalnik Prawa Prywatnego 749, 1999