Schreuer, a) „Legal Status of the Polish Boundaries“, in: The Changing Political Structure of Europe: Aspects of International Law (R. Lefeber/M. Fitzmaurice/E.W. Vierdag Eds.) 79-97, 1991 b) „Status prawny polskiej granicy zachodniej“, 47 Przegl. Zachodni 111-128, 1991

Schreuer, a) „Legal Status of the Polish Boundaries“, in: The Changing Political Structure of Europe: Aspects of International Law
(R. Lefeber/M. Fitzmaurice/E.W. Vierdag Eds.) 79-97, 1991
b) „Status prawny polskiej granicy zachodniej“, 47 Przegl. Zachodni 111-128, 1991